marra

egiteko

prest.

logo

Denak
ezinezkoa
dirudi
egiten
duzun
arte.

NELSON
MANDELA